دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 14 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی
عنوان : اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 14 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
مبحث اول ـ مفهوم و سیر تطور اصول دادرسی کیفری 4
مفهوم اصول دادرسی کیفری 4
سیر تحول اصول دادرسی کیفری 5
مبحث دوم ـ مصداقهایی از اصول دادرسی از دیدگاه امام علی(ع) 7
اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه‏ها 7
اصل علنی بودن محاکمات 8
کاربرد دستاوردهای علمی در کشف حقیقت قضایی 9
اصل منع شکنجه متهمان در اثنای بازجویی 10
توجه به شخصیت متهم برای تعیین واکنش مناسب جزایی 11
نتیجه‏ گیری 11
منابع 12چکیده :
اصول دادرسی کیفری بنیانهای مستحکم و استواری است که موجب جلوگیری از انحراف دادرسی از مسیر اجرای عدالت می‏شود. افراد شرافتمند و بی‏گناهی که بدون دلیل موجه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‏اند، با تمسک به این اصول و مقررات موضوعه مبتنی بر آنها، می‏توانند از خود رفع اتهام، و اعاده حیثیت کنند.
اصول دادرسی مزبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون و دادگاه‏ها، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجه‏ای بودن رسیدگی و اصل برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول انسانی حاکم بر دادرسیهای کیفری با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام در قرن هفتم میلادی ارائه شده است.
قضاوتهای روشنگرانه امام علی(ع) مشحون از اصولی مبتنی بر موازین علمی و عقلی است که بشریت جویای عدالت اجتماعی قرنها بعد با مبارزه و پیکار با حاکمیت استبدادی به آنها نایل آمده است.

مقدمه :
یکی از عوامل مؤثر تحقق «عدالت اجتماعی» ـ که از دیدگاه قرآن مجید هدف اصلی رسالت پیامبران الهی تلقی شده است (سوره حدید، آیه 25) ـ تثبیت و توسعه «امنیت قضایی» در جامعه است.
«امنیت قضایی» به مصونیت جان، مال، ناموس و عرض، آزادی، مسکن و شغل اشخاص از تعرض و تعدی قانون‏شکنان اطلاق می‏شود.
جلوگیری از اقدامات افراد قانون‏شکن ـ در اخلال به امنیت قضایی ـ مستلزم تدوین اصول و قواعدی راهبردی است که به لحاظ اینکه مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری برای تأمین هدف مزبور قرار گرفته، «اصول دادرسی کیفری» نامگذاری شده است.
اصول مزبور که از یک سو باید متضمن حفظ نظم عمومی، تأمین منافع اجتماعی و حقوق ستمدیدگان و از دیگر سو رعایت حقوق دفاعی متهمان در رفع اتهامات ناروا باشد، تأثیر قابل توجهی در ایجاد و توسعه امنیت قضایی و سرانجام، تحقق «عدالت اجتماعی» دارد.
امام علی(ع) این شخصیت عظیم تاریخ اسلام، که در دوران حیات پربار خود ابعادی همه‏جانبه برای تأمین تمامی ابعاد «عدالت اجتماعی» داشته، واضع اصول مهم دادرسی کیفری است. این امر از مطالعه عمیق روش قضایی و دیدگاه‏های امام علی(ع) در متون و منابع حقوق اسلام کاملاً آشکار می‏شود.

منابع :

1ـ ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، پاشائی و امیرحسین آریان‏پور، ج 1، چاپ دوم، انتشارات سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ص861
2ـ ویل دورانت، تاریخ تمدن، مترجمان ابوالقاسم صارمی، ابوالقاسم پاینده و ابوالقاسم طاهری، ج 4، چاپ دوم، تهران، 1368 ه . ش، ص735
3ـ به نقل از: محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج 1، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1375، ص29ـ30
4ـ همان کتاب، ص28
5ـ به نقل از: محمد آشوری، جزوه آیین دادرسی کیفری، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1364، ص14ـ19
6ـ «ر.ک» به: سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1368
7ـ برای مطالعه منابع حقوق اسلام «ر.ک» به: سیدعلی‏نقی حیدری، اصول الأستنباط من اصول الفقه، قم، مکتبة المفید، بی‏تا
8ـ سیدمحمدالحسینی الشیرازی، الفقه (کتاب الحدود و التعزیرات)، دارالقرآن الحکیم، قم، بی‏تا، ص205
9ـ ر.ک به: احمد الحصری، علم القضاء (ادلة الأثبات فی الفقه اسلامی)، دو جلد، چاپ اول، انتشارات دارالکتاب العربی، بیروت، 1406 ه . ق
10ـ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، بی‏تا، ص154ـ155
11ـ ابوالقاسم گرجی، حقوق جزای عمومی اسلام، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، شماره ششم (1358)، ص85ـ148
12ـ ماده هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب دهم دسامبر 1948
13ـ اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
14ـ سیدصدرالدین بلاغی، عدالت و قضاء در اسلام، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 1358، ص249
15ـ در مورد قضاوتهای حضرت علی(ع) «ر.ک» به: همان کتاب، ص255ـ311 و در خصوص چگونگی گزینش قاضی «ر.ک» به: محمد فاضل‏لنکرانی، آیین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع)، چاپ
چهارم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1373، ص151ـ153
16ـ به نقل از سیدصدرالدین بلاغی، همان کتاب، ص112
17ـ حر عاملی، وسائل‏الشیعه، چاپ پنجم، ج 18، انتشارات کتابخانه اسلامی، تهران، 1401 ه. ق، ص157
18ـ بند الف ماده 19، اعلامیه اسلامی حقوق بشر
19ـ ماده 7 همان اعلامیه
20ـ بند 1 ماده 14 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966
21ـ حسنعلی مؤذن‏زادگان، حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، پایان‏نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1373، ص279
22ـ محسن باقرالموسوی، القضاء الیغنام القضایی عند الامام علی(ع) الطبعة الاولی الغدیر، بیروت، 1419ه.ش، ص115ـ114
23ـ محمدجعفر لنگرودی، دائرة‏المعارف علوم اسلامی، ج 2، ص525
24ـ «ر.ک» به: کتابهای فقهی از جمله: شرح لمعه، شرایع الاسلام، تحریرالوسیله و جوایرالکلام
25ـ همان کتابها
26ـ «ر.ک» به: مواد 94ـ88 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78
27ـ سیدصدرالدین بلاغی، همان کتاب، ص258ـ255
28ـ همان کتاب، ص257
29ـ همان کتاب، ص295ـ293
30ـ ماده 20
31ـ ماده 5
32ـ ماده 14ـ3ـ7
33ـ برای ملاحظه تبیین کنوانسیون در این زمینه «ر.ک» به: محمدعلی اردبیلی، شکنجه، نشریه تحقیقات حقوق دانشکده حقوق شهید بهشتی (شماره 9 ـ بهار ـ تابستان 1370)، ص212ـ181
34ـ سیدصدرالدین بلاغی، همان کتاب، ص311ـ255
35ـ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص497
36ـ همان کتاب، ص498
37ـ محمد آشوری، همان کتاب، ص32
38ـ محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، ج 1، ص11
39ـ محمدجواد معنیه، فقه‏الامام جعفر الصادق، 6 جلد، انتشارات دارالجواد، بیروت، 1403 ه . ق، ج6، ص264
40ـ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 18، ص575


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی


فایل تحقیقاصول


اصول دادرسی


دادرسی


دادرسی کیفری


کیفری


کیفری از


از دیدگاه


دیدگاه


دیدگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت از دیدگاه حضرت علی و نهج البلاغه

وظایف عام مدیریت اسلامی از دیدگاه امام علی ... از کار مورد ... در تحقیق پیش رو از ...

جزوه آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی - موسسه حقوقی مهدی محمدزاده

استفاده از این جزوه مفید به همه دوستانی که وقت زیادی برای مطالعه کامل کتاب استاد را ندارند توصیه می شود.در مطالعه این جزوه چیزی زیادی رو در مقابل مطالعه کتاب از دست نمی دهید.

فهرست مقالات به زبان فارسی (جدید)، ۳۰۰ مقاله ، قسمت سوم ...

اصول دادرسی کیفری از ... اراده و تاثیر آن در کیفری جرم از دیدگاه ... قضایی در سیره امام علی ...

فهرست مقالات به زبان فارسی (جدید)، ۳۰۰ مقاله ، قسمت سوم ...

اصول دادرسی کیفری از ... اراده و تاثیر آن در کیفری جرم از دیدگاه ... قضایی در سیره امام علی ...

تحقیق درباره مترو تهران و مراحل ساخت آن

دانلود پاورپوینت شناخت بزرگان آموزش و پرورش

تجارت الكترونكي

دانلود کتاب Complex Systems and Clouds

تجارت الكترونكي

مقاله: ارتباط ورزش و سیاست

دانلود پاورپوینت بررسی اثر شکل پذیری

دانلود كارآموزي الکترونیک، برق شهرستان جنوبي كرمانشاه ..

دانلود شیپ فایل معادن خراسان شمالی

مقاله درباره نفس وعقل كلي